Soyem Majlis 11th Sep 2019

7:55 pm NAMAZ MAGHRIBAIN
8:20 pm Hadees-e-Kisa
8:35pm Salam and Mersiyah
9:00pm Short Lecture by Molana Haider Ali Jawadi followed by Q & A
9:45pm Noha and Matam followed by Tabruk